Beste wensen voor de feestdagen en het nieuwe jaar!

Voor de SVA was het afgelopen jaar heel bijzonder. We hebben ons 10e lustrum gevierd met een bussen show en een symposium. Dat was een groot succes en 1100 bezoekers hebben enthousiast gereageerd op het gebodene. We gaan nu weer een nieuw jaar tegemoet met ongetwijfeld vele uitdagingen en hopelijk ook de sten van de vele vrijwilligers en donateurs. Naar we hopen groeit dat aantal en die steun kunnen we goed gebruiken. Zeker ook in onze regio Limburg waar Maarten van de Nieuwenhuizen is begonnen met het opnieuw leven inblazen van de regio, waar we het afgelopen jaar van een aantal mensen afscheid moesten nemen. Hij gaat de bussen onder dak brengen en ervoor zorgen dat het achterstallig onderhoud aan de voertuigen wordt gedaan. Daarmee kunnen we dan weer in het voorjaar de weg op.

Ook elders is er werk aan de winkel! In Apeldoorn bij de Regio Oost is in de stalling een inbraak gepleegd met de nodige schade. Er wordt hard gewerkt om alle gereedschappen weer in orde te krijgen en ervoor te zorgen dat de Regio Oost weer kan draaien zoals vanouds.

Namens het Algemeen Bestuur van de SVA wil ik iedereen die ons het afgelopen jaar heeft gesteund enorm bedanken! We wensen jullie allen mooie Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2020 toe.

Namens het Algemeen Bestuur,

Niek van Trigt Voorzitter